(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
Collage तथा Painting प्रतियोगिताबारे सूचना । २०७७ ब्याचको गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । २०७६ ब्याचको गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । सेमेस्टर टपर बिद्यार्थी छात्रबृतिबारे सूचना । पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम बारे सूचना । ब्लक B भवन निर्माण कार्यको श्रम ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना । NOTICE To 2077 Batch B E Civil 3rd semster Students NOTICE To 2076 Batch B E Civil 5th semester Students NOTICE To 2075 Batch B E Civil 7th semester Students पुस्तक अध्ययन गोष्ठीबारे सूचना । किताब बुझाउने सम्वन्धी सूचना । Third, Fifth & Seventh semester Second Assessment exam Notice. Seventh semester Back exam notice 2077 Batch को गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रबृत्तिको अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना । 2076 Batch को गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रबृत्तिको अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना । प्रवेश परीक्षाको भोलि मङ्सिर १८ गते आइतबार कलेजमा बिदा हुने बारे सूचना । BE/B.Arch. Entrance Exam Mock Test Notice निर्वाचनको लागि मङ्सिर २ गतेदेखि ५ गतेसम्म बिदा हुनेबारे सूचना । पुस्तक अध्ययन गोष्ठी बारे सूचना । कलेज समय परिवर्तनबारे सूचना । मङ्सिर १ गतेदेखि ६ गतेसम्म पठन पाठन नहुनेबारे सूचना । Notice to Civil Seventh Semester (2075 Batch) Students Internal Marks Published NOTICE To 2077 Batch B E Civil Students Eighth Semester Chance Exam Form Notice - 2079 Tender Notice for Block-B Construction Regular class of II sem NOTICE To 2076 Batch B E Civil Students NOTICE To Civil 3rd and 7th semester Students तिहार बिदा बारे सूचना । भाद्र र असोजको मासिक शुल्क बुझाउने बारे सूचना । दोश्रो सेमेस्टर शुल्क बुझाउने बारे जरुरी सूचना । स्नातकोत्तर दोश्रो वर्षको बार्षिक शुल्क बुझाउने बारे जरुरी सूचना । Time extend Notice for Exam Form. First Semester Drawing Exam Notice

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2024 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha