(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
शुल्क बुझाउने तरिका सम्बन्धी सूचना ! ME/MSc Entrance Exam 2077 - Form Distribution Notice! Notice to 2073 Batch Civil students about Final Year Project External Exam साउन ६ गते कलेज सन्चालन हुने बारे सूचना । Notice for First Semester Online First Assessment निषेधाज्ञाको अवधिमा स्वास्थ्य मापदन्ड कायम गरी कलेज प्रशासन सन्चालन हुनेबारे सूचना । Admission Notice for Second, Third, Fourth and Fifth Year B.E./B.Arch. Students Master Level Exam Form Notice निषेधाज्ञाको अवधिमा स्वास्थ्य मापदन्ड कायम गरी कलेज प्रशासन सन्चालन हुनेबारे सूचना । निषेधाज्ञाको अवधिमा स्वास्थ्य मापदन्ड कायम गरी कलेज प्रशासन सन्चालन हुनेबारे सूचना । बिद्यार्थी छात्रबृती रकम लिन आउने सम्वन्धी सूचना । BE / B. Arch. Registration Form Notice निषेधाज्ञाको अवधी २०७८ असार ७ गतेसम्म अति आवश्यक प्रशासनिक सेवाबाहेक कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । निषेधाज्ञाको अवधी २०७८ जेठ ३१ गतेसम्म अति आवश्यक प्रशासनिक सेवाबाहेक कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । Notice for admission in Second, Third, Fourth and Fifth year ! निषेधाज्ञाको अवधी २०७८ जेठ २० गतेसम्म अति आवश्यक प्रशासनिक सेवाबाहेक कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । २०७८ बैशाख २९ गतेदेखी जेठ १२ गतेसम्म अति आवश्यक प्रशासनिक सेवाबाहेक कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । २०७८ बैशाख २२ गतेदेखी २८ गते सम्म कलेज बन्द हुने बारे सूचना । गरिब, जेहेन्दार तथा अनुशासित बिद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । Urgent Notice about Online Class of B.E./B.Arch and Master level and College Administration will remain opened. विद्यार्थी धरौटी रकम फिर्ता लिन आउनेबारे सूचना ! Purbanchal University Exam Postponed Notice Notice for admission in Second, Third, Fourth and Fifth year Online Class Notice ! बैशाख ५ गतेदेखि नियमित कक्षा सन्चालन हुने बारे सूचना । बिस्का जात्रा र नव बर्षको बिदा बारे सूचना । Notice about College Bus facility on the First Day of Exam ! Vacancy Notice ! नया बिद्यार्थीहरुको कक्षा चैत्र २२ गतेदेखि सन्चालन हुनेबारे सूचना । होली पर्वको दिन कलेज बिदा हुनेबारे सूचना । परीक्षा प्रवेश पत्र लिनु अघि शुल्क बुझाउनु पर्ने बारे सूचना । Notice to release old NQ Class Notice for New Admitted Students in the Academic Year 2077/78 Student Feedback Form भर्ने बारे सूचना । बिद्यार्थी धरौटी रकम लिन आउने बारे जरुरी सूचना ।

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2022 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha