(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
All Odd Semester Exam form Notice Slogan Competition हुनेबारे सूचना । Model Competition हुनेबारे सूचना । छात्रबृती उपलब्ध गराउने बारे सूचना । छात्रबृती रकम लिन आउनेबारे सुचना ! बिद्यार्थी परिचयपत्रको लागी फोटो खिचाउन छुट बिद्यार्थीले फोटो खिचाउने बारे सूचना । Master Level Exam Form Notice आर्किटेक्चर २०६९ र इन्जिनियरिङ्ग २०७१ का बिद्यार्थीहरु कलेजमा उपस्थित हुनेबारे सूचना । दोश्रो / तेश्रो / चौथो र पाचौ वर्षमा भर्ना हुने सम्वन्धी जरुरी सूचना । Registration Form Notice Internal Robot Competition बारे सूचना । बिद्यार्थी परिचयपत्र (Identity Card)को लागी फोटो खिचाउने बारे सूचना कलेज बस सुबिधाबारे सूचना । कलेज समय परिवर्तन बारे सूचना । २०७५/७६ का बिद्यार्थीहरुको College Uniform वितरणबारे सूचना । साङ्स्कृतिक कार्यक्रमको लागी नाम दर्ता गर्ने बारे सूचना । २०७५/७६ का बिद्यार्थीहरुको अभिमूखीकरण कार्यक्रमको दिन पठनपाठन नहुनेबारे सूचना । फुटबल प्रतियोगिताको लागी नाम दर्ता गर्ने बारे सूचना । चमेनागृह (Canteen) सन्चालन सम्वन्धी सूचना । प्रवेश परिक्षा नतिजामा Withheld आएका बिद्यार्थीहरुले नपुग शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु बुझाउनेबारे सूचना । शैक्षिक सत्र २०७५/७६ मा भर्ना भएका नया बिद्यार्थीहरुको कक्षा सन्चालनबारे सूचना । Second Semester Practical Exam Notice. Third, Fifth र Seventh सेमेस्टरका बिद्यार्थिहरुको कक्षा सन्चालनबारे सूचना । असोज महिनाको मासिक शुल्क बुझाउने सम्वन्धी जरुरी सूचना । Guidelines for Robot Competition Guideline for Line Following Robot दशै / तिहार बिदा बारे सूचना । Notice for Design Studios & AutoCAD Practical Exam कलेज क्यान्टिन सन्चालनको लागी दर-भाउ पत्र आबेदन छनौट गरिएको बारे सुचना ! VACANCY ANNOUNCEMENT Aptitude Test Notice for PU Entrance Exam 2075 appearing students PU Entrance Exam - 2075 Center Notice College Bus Service Notice on the first day of PU Final Exam परिक्षा प्रवेश-पत्र लिनु अगाडी शुल्क बुझाउनु पर्ने बारे सूचना । प्रवेश परिक्षाको फाराम भरेका बिद्यार्थीहरुले Transcript बुझाउनेबारे सूचना ।

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2020 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha