(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
Master Level Registration Form Notice Master Level Exam Form Notice eSewa बाट शुल्क बुझाउने बारे सूचना । Bachelor in Electronics & Communication Engineering Odd Semester Exam Schedule - 2020 Bachelor in Computer Engineering Odd Semester Exam Schedule - 2020 Bachelor in Civil Engineering Odd Semester Exam Schedule - 2020 Bachelor in Architecture Odd Semester Exam Schedule - 2020 अति आवश्यक प्रशासनिक सेवा मात्र सन्चालन हुने बारे सूचना । Mock Test Exam Notice अति आवश्यक सेवा मात्र सन्चालन हुनेबारे सूचना । पूविविको बैकल्पिक विधिबाट सन्चालन हुने परीक्षा सम्वन्धी जानकारीको लागी विभाग प्रमुखसङ्ग सम्पर्क राख्नेबारे जरूरी सूचना । अति आवश्यक सेवा मात्र सन्चालन हुनेबारे सूचना । २०७७ भदौ ४ गतेदेखी १० गतेसम्म कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । गाईजात्राको दिन बिदा हुनेबारे सूचना । स्थगित गरिएका पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरु सन्चालन हुनेबारे सूचना । साविक समयमा कलेज सन्चालन हुनेबारे सूचना । बिलिङ्ग कार्य नहुनेबारे जरुरी सूचना । स्नातकोत्तर तहमा नया भर्ना भएका बिद्यार्थीहरुको कक्षा सन्चालनबारे सूचना । दुई सिफ्टमा कलेज सन्चालन हुने बारे सूचना । Master Level Second Merit List Online Class को Survey Form भर्नेबारे सूचना । Semester Topper Students Scholarship Announcement Notice प्रवेश परीक्षा टपर (Entrance Exam 2076 Topper) बिद्यार्थी छात्रबृत्ती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । स्नातकोत्तर तहमा बिद्यार्थी भर्ना प्रक्रीया सुचारू गरिएकोबारे सूचना । कलेज सन्चालन हुनेबारे सूचना ! बिलम्ब शुल्क नलाग्नेबारे जरूरी सूचना । Request for Proposal to help fight COVID-19 Self - Assessment Awareness: Survey on COVID - 19 Pandemic Lockdown को भोलिपल्टसम्म कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । २०७६ चैत्र ११ गतेदेखी चैत्र २१ गतेसम्म कलेज बन्द हुनेबारे सूचना । बिलम्ब शुल्क नलाग्नेबारे जरुरी सूचना । M.E. EQ र M.Sc. UDC का विद्यार्थीहरुको भर्ना कार्यक्रम स्थगितबारे सूचना । प्राध्यापक र प्रयोगशाला सहायकहरुलाई २०७६ चैत्रमसान्तसम्म बिदा हुनेबारे सूचना । Master Level Waiting List स्नातक र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमको नियमित कक्षा स्थगितबारे सूचना ।

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2022 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha