(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
Guideline for Line Following Robot दशै / तिहार बिदा बारे सूचना । Notice for Design Studios & AutoCAD Practical Exam कलेज क्यान्टिन सन्चालनको लागी दर-भाउ पत्र आबेदन छनौट गरिएको बारे सुचना ! VACANCY ANNOUNCEMENT Aptitude Test Notice for PU Entrance Exam 2075 appearing students PU Entrance Exam - 2075 Center Notice College Bus Service Notice on the first day of PU Final Exam परिक्षा प्रवेश-पत्र लिनु अगाडी शुल्क बुझाउनु पर्ने बारे सूचना । प्रवेश परिक्षाको फाराम भरेका बिद्यार्थीहरुले Transcript बुझाउनेबारे सूचना । प्रवेश परिक्षाको फाराम वितरण र बुझाउने म्यादबारे सूचना । गाईजात्राको दिन कलेज बिदा हुने बारे सूचना । भाद्र १० गते नियमित कक्षा सन्चालन हुनेबारे सूचना । क्यान्टिन सन्चालनसम्वन्धी दरभाउ-पत्र प्रस्तावकहरुको अन्तरवार्ता हुनेबारे सूचना । MEQ 2nd semester classes effective date किताब बुझाउने सम्वन्धी सूचना । Second Assessment Exam Notice INTERNAL ROBOT COMPETITION हुनेबारे सूचना । Eighth Semester Exam Form Notice बिद्यार्थी धरौटी लिन आउने बारे सूचना । Fourth, Sixth and Ninth Semester Exam Form Notice छात्रबृती रकम लिन आउने बारे सूचना । गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थी छात्रबृती रकम लिन आउने बारे सूचना । Semester Topper Students Scholarship Notice गरिब, जेहेन्दार तथा अनुशासित बिद्यार्थी छात्रबृत्ती प्रदान गरिएको बारे सूचना । बिलिङ कार्य नहुनेबारे सूचना । Second and Eighth Semester Exam Form Notice Improved Internal Exam Pattern First Assessment Exam Notice -2075 Notice for Summer Vacation Scholarship Notice 2075 Entrance Topper बिद्यार्थी छात्रबृती प्रदान गरिएकोबारे सूचना । बिद्यार्थी धरौती रकम फिर्ताका लागी आवेदन दिने बारे सूचना । पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम बारे सूचना । Tug of War खेलको समय परिवर्तन गरिएको बारे सूचना ।

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2021 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha