(An Undertaking of Bhaktapur Municipality)
KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
Affiliated to Purbanchal University, Estd. 2001
(Dedicated To Country & People)
all notices
प्रबेश परिक्षाको परिक्षा केन्द्र सम्बन्धी सुचना ! Notice for College Bus Service Second, Fourth and Sixth Semester Exam Form Notice Eighth Semester Back Exam Form Notice -2074 प्रबेश परिक्षाका विद्यार्थीहरुको Orientation Program बारे सुचना ! Book Requisition Form कलेज बिदा हुने बारे सुचना । सरसफाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने बारे । नियमित कक्षा सन्चालन हुनेबारे । Fourth & Sixth Semester UT Exam -2074 Eighth Semester Assessment Exam Notice बिद्यार्थी धरौटी रकम आम्दानी जनाइएको बारे सूचना । Seventh Semester Assessment Exam Notice Notice to collect scholarship amount बिलिङ कार्य नहुने बारे सुचना ! Semester Topper Scholarship Notice Regular Exam Form - II, VII, VIII & X Semesters II & VIII Semester UT Exam Schedule Master Level First and Third Semester Exam Form Notice NOTICE TO CIVIL 2071 Batch STUDENTS NOTICE TO FOURTH AND SIXTH SEMESTER (2072 AND 2071 BATCH) STUDENTS VII Semester UT Exam Notice NOTICE TO 7TH SEMESTER (2070 Batch) STUDENTS NOTICE TO 7TH SEMESTER (2070 Batch) STUDENTS Notice for 2072 Batch computer students NOTICE TO 3RD SEMESTER (2072 Batch) STUDENTS NOTICE TO 5TH SEMESTER (2071 Batch) STUDENTS गरिब तथा जेहेन्दार बिध्यार्थी छात्रबृत्तीको अन्तर्बार्ता हुने ! Notice for comp 8th sem जेठ १५ गते नियमित कक्षा नहुने र कार्यक्रम हुने NOTICE TO 8TH SEMESTER (2069 Batch) STUDENTS NOTICE TO 8TH SEMESTER (2069 Batch) STUDENTS NOTICE TO 8TH SEMESTER (2069 Batch) STUDENTS Bus Service for 1st Day of Exam NOTICE TO 8TH SEMESTER (2069 Batch) STUDENTS

HOME  |   ABOUT US | NOTICE BOARD  |   BLOG  |   FAQ  |   GALLERY  |   CONTACT


© 2019 Khwopa Engineering College. All rights reserved.

Designed & Developed By Er. Shiva K. Shrestha